Disclaimer

Bij het ontwerpen en samenstellen van deze site is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Mocht u problemen ondervinden op onze site, laat ons dit dan weten via onze receptie. Wij zullen dan onze uiterste best doen om het probleem zo spoedig mogelijk te verhelpen. © Badhotel Renesse 2016. Alle rechten voorbehouden. Niets op deze website mag zonder schriftelijke toestemming van Badhotel Renesse worden gekopieerd, opgeslagen in een gegevensbestand of openbaar gemaakt of op enigerlei wijze worden verveelvoudigd.
In deze disclaimer wordt verstaan onder:

1. de eigenaar: de eigenaar van de website
2. gebruik(en): alle denkbare handelingen
3. u: de gebruiker (bezoeker) van de website
4. de content: alle in de website aanwezige inhoud

Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer. De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.

De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.